Türkiye dışında yaşayıp Türkiye’de banka hesabı olanlar açısından bilgi paylaşımı endişeleri de beraberinde getiriyor. Türkiye bu konuda geri adım atmazken, gün yaklaştıkça gurbetçilerinde endişesi artıyor.

Türkiye’deki banka hesaplarının yurt dışına bildirilmesine sayılı günler kala, Avrupa’da yaşayan Türklerin gündeminde Otomatik Bilgi Paylaşımı var. Paylaşımın Türkiye’de banka hesabı olanlar için ne tarz dezavantajlar getirebileceği henüz bilinmiyor.
Türkiye, 1 ocak 2021 tarihinden itibaren Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkeler dahil 114 ülke ile Otomatik bilgi paylaşımına imkan tanıyacak. Anlamı gurbetçinin mevduat hesap bilgileri verilecek.

SON GÜN YAKLAŞIYOR
31 Aralık günü başta Almanya olmak üzere, Kanada’dan Hollanda’ya kadar yurt dışındaki bütün Türkler’in, Türk kökenlilerin, çifte vatandaşların, yurt dışında yaşayıp da Türkiye’de parası olan her yabancı ülke vatandaşının, kısacası yani herkesin Türkiye’deki banka hesap bilgileri, altın hesap bilgileri, diğer finansal varlıkları, her türlü parasal değer ifade eden finansal varlıkları, sigortaları yaşadıkları ülkelere bildirilecek. Buna borsa ve hisse yatırımları ve gelirleride dahil. 

Hollanda ile otomatik bilgi paylaşımı başladı mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile henüz başlamadı. Ancak, bu ülkelerle ne zaman paylaşılacağının henüz net olmamasıdır. 2021 yılında paylaşım başladığında, o zaman 2020 hesapları da paylaşılacaktır. Yani bilgi paylaşımı bir yıl geriden başlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye çok sayıda vatandaşının bulunduğu ve bu konuda ciddi ve haklı endişeler taşıyan çok sayıda vatandaşının yaşadığı bu ülkelerle ne zaman bilgi paylaşımına başlayacağını en az iki sene öncesinden kamuoyu ile paylaşmalısı çok yerinde olacaktı. Ancak bu yol izlenmedi ve Otomatik bilgi paylaşımı son bilgilere göre 1 ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak. 
 

Otomatik Bilgi Paylaşımının yurt dışındaki Türklere etkisi ne olabilir?

Türkiye’deki ilgili kurumlar bu konu hakkında açıklama yapmazken, sadece doğal ve rutin bir anlaşmaymış gibi, anlaşmanın detayları, kapsamı ve hangi ülkeler ile yapıldığı hakkında açıklama yapılmakta. 

Paylaşımının gerek bilgileri paylaşılan vatandaşlara gerekse de Türkiye ekonomisine ne gibi etkileri olacak?

Gurbetçileri nasıl etkiyeleyecek? Ne kadar gurbetçiyi kapsıyor? 

Türkiyenin bu hususu ivedikle ele alıp uzmanlar tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca gurbetçilerin mağdur olmaması için, devlet gereken her türlü hassasiyeti göstermelidir.

Otomatik Bilgi paylaşımının vatandaşlarımızı nasıl etkiyeceğini şöyle sıralayabilir:

1. Birincisi yaşadığı ülkede (örneğin Hollanda’da) vergi yükümlülüğü bulunan ancak Türkiye’de elde ettiği gelirleri beyan etmeyenler için faizi ile birlikte vergi cezaları olabilecektir.
2- İkinci olarak, kişinin yaşadığı ülkede (örneğin Hollanda’da) tabi olduğu vergi dilimleri değişecek, yani gelir artışından dolayı üst vergi dilimlerinden vergi ödeyecektir.
3- Üçüncü olarak, yaşadığı ülkede (örneğin Hollanda’da) sosyal yardım alanların gelirlerinde artış olabileceği için, sosyal yardım alamayacaklardır.
4- Gurbetçiler, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi ağır suçlamalarla karşılaşabilecekler ve geriye dönük incelemelere de maruz kalabilecektir.
5- Hollanda için, her vatandaş yıllık gelir vergisi beyannamesi yaparken, mal varlığının yanı sıra yurtdışı mevduat hesaplarınıda bildirmek zorunda. 25 bin avro ve üzerindeki mevduat birikimi için, servet veya varlık vergisi ödemek zorunda. Bunu yapmadığı için en fazla 5 yıl geriye dönük, varlık vergisi ödemek zorunda kalacak. Buna ek olarak yanlış beyandan dolayı ceza alacaktır.
5- Hollandada ödenek alanlar, ek yardım veya subvasyon alanlar, mevduat hesapları olduğundan bunu yine 5 yıl geriye dönük olarak hem cezalı hemde faizi ile birlikte geri ödemek zorunda kalacaklar.

Nelere dikkat edilmeli?
Otomatik bilgi paylaşımına girecek olanların şunlara dikkat etmesi gerekmektedir:

1.    Süreci ve resmi açıklamaları yakınen takip edin.
2.    Bankalarda bulunan hesap bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol edin.
3.    Eğer çok yüklü miktarda paranız yoksa, bunu beyan ederek ileride ağır bir ceza ile karşılaşmayı engellemiş olabilirsiniz.  Kişi başı 25 bin avro vergiden muhaf, 2020 yılı için 30 bin avro.  Evli çiftler için buu rakam 60 bin avrodur. 
4.    Eğer borcunuz varsa, bunu resmiyete dökün, çünkü Hollanda borç düştükten sonra kalan net varlık üzerinden vergi almaktadır.
5.    Halen yurt dışında ya da Türkiye’de ikamet eden herhangi bir kişi veya yakını ile (eşi, oğlu, kardeşi gibi) ortak hesabı olanlar (ortak hesaplarında bulunan ve anlaşma kapsamına giren miktarın tamamı bildirileceği için) bu hesaplarını yeniden değerlendirmeliler.
6.    Otomatik bilgi paylaşımında esas olan yerleşikliktir, yani gerçekten yaşanılan yerdir. Yaşam merkezindeki vergi yükümlülüğünün adres değişikliği ile ortadan kalkmayacağı bilinmeli ve aksi bir tutumun daha büyük sorunlara yol açabileceği göz ardı edilmemelidir.
7.    Bankanız ile iletişime geçip bilgi alınız ve bankanın bu konuda bir çalışması olup olmadığını öğreniniz.
8.    Hiç bir aracıya itimat etmeyiniz ve kişisel ve özel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. Edevlet, tc kimlik veya şifre gibi size özel bilgileri kimseyle paylaşmayınız.
9.    Tarafınıza gelecek yazılı bir mektup olması durumunda önce bir finans danışmanı, sonrada uzmanı ile görüşmeden ferdi heraket etmeyiniz.
 
Hangi bilgiler paylaşılacak?

GİB belgesine göre otomatik bilgi değişimi kişilerin yerleşik olduğu ülke dışındaki ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesi. Peki bu hangi bilgilerin paylaşılacağı anlamına geliyor? Anlaşmaya taraf bir ülkedeki yerleşik bir Türk vatandaşının Türkiye’de mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdinde aşağıdaki başlıklara ilişkin finansal bilgileri otomatik paylaşım kapsamında:

• Mevduat hesapları
• Saklama hesapları
• Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati
• Nakdi değer sigorta sözleşmeleri
• Düzenli ödeme sözleşmeleri

Değişime tabi tutulacak bilgiler ise, ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerleşik olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ve değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı. Gayrimenkul ve taşıt bilgileri ise otomatik bilgi değişimi kapsamında değil. Hesap hareketleri detayı da yine paylaşım kapsamında olmayan bilgilerden.

Turkinfo.nl olarak Açık çağrımızı yineliyoruz.
6 MİLYON GURBETÇİ MAĞDUR EDİLMEMELİ

50 yıldır kesintisiz ülkeleri ile bağlarını koparmamış, aksine her yıl daha fazla bir heyecanla ülkesine giden, ülke menfaati konu olduğunda eline bayrağını alıp sokaklara çıkan ve en ön safta giden gurbetçiler, tüm yatırımlarını bir gün döneceğiz diye ülkelerine yaptılar. Son 10 yılda artan ayrımcılık ve ırkçılık Türkiye’ye olan güvenleri daha da arttı ve daha fazla Türkiye’ye yatırım yapmaya başladılar.

Bu uygulamaya geçildiğinde, Özellikle Hollanda hükümeti ve kurumları bunu çok kötü niyetli olarak kullanacak ve on binlerce insanımız mağdur olacaktır.

6 milyon gurbetçinin mağdur olmaması Türkiye bu uygulamadan vazgeçmeli.  Bu büyük, telefisi sonradan imkansız olacak büyük yanlıştan bi ram önce dönmeli ve gurbetçilerin hak ve hukunu korumalıdır.

Vatandaşların mağduriyetini önleyecek adımlar bir an önce atılmalı ve vatandaşlar bu konuda bilgilendirilmelidir. 

Türkiye, gurbetçileri Otomatik bilgi paylaşımı anlaşması ile mağdur edecek. Bu yanlıştan dönülmeli ve gurbetçilerin mevduat hesap bilgileri Avrupa ülkeleri ile paylaşılmamalı.
Otomatik bilgi paylaşımı ile gurbetçilerin maaşları, ödenekleri, bugüne kadar aldıkkarı yardımlar kesilecek ve bunlar ceza ve faizi ile geri istenecek. Bu büyük yanlıştan dönülmeli.

Yurtdışında özelliklerin Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler ile yapılan anlaşma durdurulmalı veya ertlenerek, gurbetçilere zaman tanınmalıdır. Anlaşma bir yıl önceye dönük yürürlüğe gireceğinden, vatandaşlara en az 2 sene öncede bildirilerek mağdur olmaları ve ülkenin bundan ekonomik olarak zarara uğraması engellenmeli.

©TURKİNFO.NL

Source link