Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberde, koronavirüs tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi güncellendi. Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler Sağlık Bakanlığı rehberlerine anında yansıtılıyor. Peki, Karantina süresi kaç gün oldu? Temaslı karantina süresi kaç gün?

İşte yeni karantina süreleri

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)   tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak  güncellendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel çalışmalar  doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi  (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol  ve Önleme Merkezi  (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin, Türkiye tarafından  anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor.

Bu kapsamda “Kovid-19 Rehberi – Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde  Hasta İzlemi Ve Filyasyon” konulu rehberde bazı güncellemeler yapıldı.

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU? 

Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların daha önce 14 gün  olan karantina süresi 10 güne düşürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON REHBERİ GÜNCELLENDİ

Rehberde yer alan güncellemeler şöyle:

“Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi  süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR  yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken  tedbirlere devam eder.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen  kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5.  günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom  gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce  sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu  uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları,  bağışıklığı düşük hastalar gibi toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda  uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder.”

Rehberde ayrıca, “Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın  temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1  kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir.” uyarısı da yapıldı.

Söz konusu rehbere,  “https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39552/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf”   adresinden ulaşılabilecek.

GazetevatanSource link