Türkiye’ye hava,kara ve deniz yolu ile seyahat etmek isteyen yolcuların girişlerinde en geç 72 saat önce yaptırılmış Negatif PCR Testi ibraz etmeleri zorunludur.

Havayolu ile giriş yapmak isteyen yolcular Negatif PCR test sonucu ibraz edemedikleri taktirde uçağa binmeleri mümkün değildir.

Karayolu ile girişlerde ise Negatif PCR test sonucu ibraz edilmediği taktirde Türkiye’de gidecekleri şehirlerde 7 gün karantina uygulanmaktadır.

Not: Birleşik Krallık ve Danimarka ülkelerinden gelenler için uygulama farklılığı vardır.

📍Transit geçişlerde Çekya ve Yunanistan hariç diğer ülker test talebinde bulunmuyor.

TÜRKİYE‘ den aşağıda belirtilen ülkelere seyahat sırasında ve sonrasında uygulanması gereken test ve karantina yükümlülükleri👇

ALMANYA

EU Vatandaşları, Almanya’ da ikamet eden vatandaşlar ve oturum sahibi vatandaşlar ve  önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaç olan kişiler giriş yapabilmektedir. Ülkeye girişten en geç 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA test sonuçlarından herhangi birisinin ibrazı gerekmektedir.Ülkeye giriş yapılmadan önce
www.einreiseanmeldung.de adresinden form doldurmalıdırlar.

AVUSTURYA

EU/EEA, İsviçre ve güvenli ülke vatandaşları ve yerleşikleri dışında giriş mümkün değildir.
Ülkeye giriş yapılmadan önce www.formularservice.gv adresinden form doldurulmalıdır.

BELÇİKA
Ülkeye girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR Testinin uçağa binmeden önce ibrazı gerekmektedir. “Belçika vatandaşlarının ve Belçika’ da oturum sahiplerinin test ibraz etmeleri gerekmemektedir.”
Ülkeye giriş yapılmadan önce https://travel.info-coronavirus.be/de/public-health-passenger-locator-form adresinden form doldurulmalıdır.

BİRLEŞİK KRALLIK
Türkiye’ den gelen yolculara kendi beyan edecekleri adreste, bir adres beyan edemezlerse devlet tarafından gösterilecek yerlerde 10 günlük karantina uygulanmaktadır. 11 yaş üstü yolculardan seyahatten en fazla 72 saat öncesine ait negatif test sonucu talep edilmektedir.

Birleşik Krallıktan TÜRKİYE’ ye giriş
Havayoluyla giriş mümkün değildir. Üçüncü ülkeler üzerinden Ülkemize gelen ve son 10 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş kişiler 10 gün ev karantinasına alınır. 7’nci günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sonlandırılır.

BULGARİSTAN
Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Ülkeye girişten sonra 10 günlük karantina ve sonrasında tekrar PCR Testi istenebilir.

Ülkemizin de içinde bulunduğu yüksek riskli ülkelerden Çekya’ya seyahat edenlerin Çekya’ya varış öncesi “Public Health Passanger Locator Form” doldurulması gerekmektedir, Çekya’ya giriş tarihinden itibaren 5 gün içinde yerel hijyen birimlerine Çekya’da yapılmış PCR testi sunulmalıdır.

DANİMARKA
12 yaş üstü kişilere girişte antijen testi yapılmaktadır. 10 gün karantina uygulanabilmektedir.

Danimarka’ dan TÜRKİYE’ ye giriş
Havayoluyla giriş mümkün değildir. Üçüncü ülkeler üzerinden Ülkemize gelen ve son 10 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş kişiler 10 gün ev karantinasına alınır. 7’nci günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sonlandırılır.

FİNLANDİYA
Son iki haftada 100.000 kişide 25 vakadan fazla görülen ülkelerden gelen yolculardan 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. 10 günlük gönüllü karantina tavsiye edilmektedir. Hükümet, yolcuların Finlandiya’ya geldikten sonra gönüllülük esasına tâbi olan iki PCR testini (ilki havalimanında veya limanda, ikincisi ise, en erken 72 saat içinde ikâmet edilen yerde) yaptırmayı kabul etmeleri ve test sonucunun negatif çıkması hâlinde, izolasyon süresinin daha da kısaltılabileceğini açıklamıştır.

FRANSA
Ülkeye girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR Testinin uçağa binmeden önce ibrazı gerekmektedir.
Ülkeye giriş yapılmadan önce
www.interieur.gouv.fr adresinden form doldurulmalıdır.

HIRVATİSTAN
Ülkemizde bulunmuş olan Hırvat veya diğer ülke vatandaşlarına dönüşlerinde herhangi bir karantina/öz izolasyon zorunluluğu yoktur.  PCR testi ibrazı istenmektedir. Acil kişisel/ailevi gerekçeler, ticari nedenler veya diğer ekonomik çıkarlarla seyahat edenler ile gemi adamları için PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır.

HOLLANDA
Ülkeye girişte 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonucu
veya son 4 saat içinde hızlı test sonucu vaya son 12 saat içinde NAAT test sonucu ibrazı istenmektedir.

İRLANDA
6 yaş üstü tüm yolcuların  İrlanda’ya varışlarından önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Yolcu Bilgi Formu doldurması ve kendisini Form’da belirttikleri adreste 14 gün süreyle izole etmesi gerekmektedir.

İSPANYA
Ülkeye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış PCR ya da TMA testi negatif sonucu belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İSVEÇ
Ülkeye girişlerde son 48 saat içinde yapılmış PCR, LAMP ya da antijen testi negatif sonucu belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İSVİÇRE

Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. 10 günlük karantina gerekebilmektedir.
Ülkeye girişlerden önce
https://www.bag.admin.ch adresinden form doldurulmalıdır.

İTALYA
İtalya’ya gelen Türk vatandaşları ile Türkiye’ye seyahat eden İtalyan vatandaşları/ İtalya’da oturum izni bulunan kişiler İtalya’ya dönüşlerinde 14 günlük ev karantinasına tabidir.

LETONYA
Ülkeye girişlerde 10 günlük ev ekarantinası uygulanmaktadır. Ülkeye girişte PCR testi istenmektedir.

LİTVANYA
Litvanya’ya dönüşte yolcuların en geç 24 saat içinde Ulusal Kamu Sağlığı Merkezine kaydolmaları ve 10 gün ev izolasyonunda kalmaları zorunludur.

LÜKSEMBURG
Ülkeye girişte son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi sonucunun uçağa binmeden önce ibraz edilmesi gerekmektedir.

MACARİSTAN
Ülkeye girişte PCR testi sonucu ibraz edilmemesi durumunda 10 gün süreli zorunlu ev karantinası uygulanmaktadır. Sunulacak negatif PCR testi sonucuyla karantinadan muaf olunabilmektedir. Macar vatandaşı olmayan yabancıların, Macaristan’a iş veya ekonomik amaçlı seyahat ettiklerini kanıtlamaları halinde, Covid-19 belirtisi taşımamak kaydıyla, kısıtlama olmaksızın ülkeye girişleri mümkündür.  Son 6 ay içinde Covid-19 hastalığını atlatan yabancıların, bunu gösteren İngilizce veya Macarca olarak düzenlenmiş sağlık raporlarını ibraz etmeleri halinde, ilave bir şart aranmaksızın Macaristan’a giriş yapmaları mümkün olabilecektir.

MALTA
Ülkeye girişte 72 saat içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir.

POLONYA
Ülkeye girişte 10 günlük karantina uygulanmaktadır.

PORTEKİZ
Ülkeye girişte yolcuların seyahat çıkış noktasından son 72 saat içinde temin edilmiş ve havayollarının garantisine sahip negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri gerekmektedir.

ROMANYA
Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test Sonucu zorunludur. Karantina uygulanabilmektedir.

SIRBİSTAN
Ülkeye girişlerde 48 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. 10 günlük karantinada uyuglanabilmektedir.

SLOVAKYA
Ülkeye dönüşte yolcuların (en geç giriş yaptıkları günde) http://korona.gov.sk/ehranica web sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları zorunludur.  10 gün karantina uygulanmaktadır. 5. günün sonunda yapılacak testin negatif olması halinde, karantina süresi erken sonlandırılabilecektir.

SLOVENYA
Ülkeye girişte son 48 saatiçinde  Slovenya tarafından tanınan test merkezlerinden (ülkemizdekiler de dahildir) alınmış Covid-19 negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde 10 günlük karantinadan muaf olunmaktadır.

YUNANİSTAN
Ülkeye girişte yolcuların son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede PCR testi yaptırmaları zorunludur. Ülkeye giriş yapacak şahısların yolculuktan en az 24 saat önce https://travel.gov.gr adresi üzerinden Yunanistan’daki temas bilgilerini de içerecek şekilde Yolcu Tespit Formu doldurması gerekmektedir. Karantina süresi 7 gündür.

NOT: Haberde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bölümleri lütfen

https://www.facebook.com/ibrahim.yirtmaz adresine mesaj atınız.

SilaYolu.com  Editörü
İbrahim YırtmazSource link