Hollanda genelinde yaşanan sağlık personeli eksiği özellikle yaşlı bakımında büyük sorun olmaya başladı. Durumun artık idare edilemez hale geldiğini açıklayan, yaşlı bakım organizasyonu ActiZ tüm Hollandalılara yardım çağrısında bulundu.

Çağrının muhatabı, emekli sağlık personeli ya da herhangi bir sebeple sektörden ayrılanlar olduğu kadar, hiç anlamasa da normal halktan kişiler oldu. Bu kişilerin bir haftalık hızlı bir kursla yeterli derecede yardımcı olabilecek kale gelecekleri belirtildi.

Bunun yanından kurum yetkilileri, herkese çevresindeki yaşlılara ve risk grubundaki insanlara yardımcı olma çağrısı da yaptılar. Bu insanlar çevrelerinden yeterli yardımla hayatlarını devam ettirebildikleri takdirde profesyonel yardıma daha az ihtiyaç duyacaklar ve kurumların yükü azalmış olacak.

Salgının ilk dalgasında yaklaşık 20 bin Hollandali Extrahandenvoordezorg.nl sitesi aracığıyla gönüllü olmak için başvurmuştu. Ancak ikinci dalgada aynı destek görülemedi. Haziran ayında 8 bine düşen gönüllü sayısı, bu sonbahar başında 2.500 civarına kadar indi.

Sağlık kuruluşları ve yaşlı bakımevleri, direk yardıma ihtiyaç duydukları kadar; hem kendi çalışanları hem de kurumlarda kalanlar için moral desteğe de ihtiyaç olduğunu ve imkanı olanların hiç değilse bu alanda kendilerine destek vermelerini istiyorlar.

Yetkililer durumu; “şu an her türlü desteğe açığız” şeklinde özetliyorlar.Source link