Ayrıca herhangi bir vilayet, kaza ve yerleşim yerinde salgın hastalık ortaya çıkması durumunda buralara ihtiyaç duyulan doktor, sağlık personeli, malzeme ve aşı acilen gönderildi, aşı uygulamalarının yaygın şekilde tatbiki için nizamnameler çıkarılıp burada yer alan hükümlerin uygulamasının da takibi yapıldı.Source link