Beste politici, media en alle andere Nederlanders,

De laatste dagen is in de media uiteraard veel aandacht voor de Turkse militaire actie tegen de PKK/YPG-terroristen in Noord Syrië. Deze berichtgeving is echter heel eenzijdig: het lukt de media kennelijk niet om zich afzijdig te houden van de lobby van de PKK en haar sympathisanten en objectief te berichten over deze actie. Ook de politici houden zich met dit onderwerp bezig, wederom niet objectief en breed, maar onder het juk van de PKK en haar sympathisanten (met Sadet Karabulut van de SP – die nog nooit een aanslag van de PKK heeft veroordeeld- als hun kennelijke spreekbuis), een tunnelvisie presenterend en veroordelend naar Turkije toe. Dat vinden wij vreemd. Wat is hier vreemd aan, zult u zeggen. Echter, u krijgt hier keer op keer onjuistheden voorgeschoteld waardoor uw mening op eenzijdige informatie wordt gebaseerd. Wij vinden dat u recht heeft op objectieve informatie zodat u zich een weloverwogen mening kunt vormen over deze kwestie. Vandaar deze open brief aan iedereen die deze kwestie in een breder kader wil beschouwen.

Hier is een opsomming van enkele onjuistheden omtrent deze kwestie:

  • Er wordt gesuggereerd dat het Turkse leger een offensief tegen de Koerden is gestart. Dat is niet waar. Deze actie is gericht tegen een terroristische organisatie, genaamd PKK, die op de lijst van de internationaal erkende terroristen staat. De YPG is een onderdeel van deze terroristische organisatie. Zij verjoegen Arabieren, Turkmenen en Koerden die hen niet steunen uit de regio. De meesten daarvan zijn gevlucht naar Turkije maar willen wel graag terug naar huis.
  • De PKK wordt in de media en door politici stelselmatig als een vrijheidsbeweging genoemd terwijl deze op de lijst van de terroristische organisaties staat. De Nederlandse publieke opinie wordt hierdoor onjuist beïnvloed. Het lijkt erop dat hier Turkije als agressor wordt neergezet terwijl Turkije terroristen wil aanpakken. Terroristen zijn terroristen tegen wie ze ook gericht zijn en horen aangepakt te worden. Hier kunnen we niet een dubbele standaard hanteren.
  • Er wordt ook gesuggereerd alsof IS door deze actie weer de vrije hand zou krijgen. Dat is bangmakerij en pertinent onjuist. Juist door deze actie wordt IS werkelijk duurzaam aangepakt. Bovendien is de ‘samenwerking’ van de YPG-PKK met de Amerikanen tegen IS geen legitimatie om een eigen kunstmatige staat in te richten in een gebied waaruit alle andere bevolkingsgroepen zijn verdreven. Dit gebied is hierdoor een kruitvat geworden en zou dat ook blijven zonder deze Turkse actie.
  • De media suggereren dat Erdogan, eigenmachtig en zonder overleg, een oorlog tegen de Koerden is gestart. Dat is niet juist. Deze actie wordt met uitzondering van de HDP, de politieke tak van de PKK, door de hele oppositie in Turkije gesteund en gedragen. Als het een eigengereide actie zou zijn van Erdogan had de oppositie deze actie ook ‘veroordeeld’, in plaats daarvan steunen zij de actie.

 

 

 

  • Momenteel zijn er in Turkije bijna 4 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Elke dag komen er nog honderden, soms duizenden nieuwe vluchtelingen bij. Ook uit het gebied waar nu het Turkse leger operaties uitvoert. Dat kan zo niet langer.  Om te voorkomen dat mensen steeds moeten vluchten, moet er wat gebeuren. Niet alleen in het ontvangende land, maar ook in het vluchtland. De houding van de westerse media en de politici is dan ook niet te rijmen met het beleid dat gesteund wordt door diezelfde politici (ook van de EU) en de VN, namelijk ‘opvang in de eigen regio’. Zij staan allen immers voor veilige zones in de regio zodat mensen niet over de hele wereld rond hoeven zwerven met alle gevolgen van dien.
  • Er wordt door velen hardop geroepen dat er sancties tegen Turkije moeten komen. Sancties zouden, op zijn zachts gezegd, een enorme misstap zijn. Turkije verdient juist steun van de Westerse wereld. Door Turkije zitten ze nu in een comfortabele situatie, want zelfs als een klein deel van de vluchtelingen dat momenteel in Turkije is, deze kant op zou komen, dan hebben wij enorme maatschappelijke problemen. De taferelen van enkele jaren geleden, toen er een nieuwe stroom vluchtelingen kwam, zijn wij blijkbaar weer vergeten.
  • Nog een andere onjuistheid die verspreid wordt is de suggestie dat Turkije tegen alle internationale verdragen in zou opereren. Turkije is lid van de NAVO en de VN en moet zich houden aan de internationale verdragen waaronder haar handtekening staat. In deze kwestie is het niet Turkije die zich niet aan de afspraken houdt, maar de bondgenoten die Turkije in de steek laten. Nota bene in de strijd tegen het terrorisme!

Met deze open brief vragen wij u een kritische houding ten opzichte van de eenzijdige en onjuiste berichtgeving over de Turkse actie. De terroristische PKK en haar sympathisanten hebben belang bij deze negatieve berichtgeving en hun lobbyisten binnen de media en de politiek maken overuren om deze verkeerde berichtgeving in stand te houden.  Hierdoor dreigt het gevaar dat de vredesactie van Turkije gaat mislukken, met alle gevolgen van dien. De NAVO-bondgenoten moeten Turkije dan ook steunen, net als de oppositie in Turkije en de gehele Turkse bevolking, zodat deze vredesactie kan slagen en er blijvende vrede komt in de regio. Dat hebben de mensen in Syrië nodig. Ze hebben geen enkele behoefte aan politieke verdachtmakingen, maar wel behoefte aan oplossingen om weer een leefbaar land te kunnen hebben.

14 Oktober 2019, Amsterdam

Türkevi Research Centre
www.turkevi.org
info@turkevi.org

 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir