Bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinin temel şartlarından birisi şüphesiz ki hayatın her alanında kullanılan gelişmiş bir dile sahip olmasıdır.  Bu durum özellikle farklı ülkelerde azınlık konumunda olan toplumlar için geçerlidir. Dilini ihmal eden toplumlar geleceğini de ihmal etmiş olacaktır.

Türkevi Topluluğu bu gerçekten hareketle  Hollanda’da Türkçeyi yaşatmak ve onun burada yetişen nesiller tarafından etkin kullanımını sağlamak için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Gerek edebi gerekse ilmi makale ve kitapların yayınlanmasına öncülük yaptığı gibi, tartışma, sohbet ve okuma programlarıyla Türkçenin kullanımına fırsat yaratmaktadır.

Avrasya Yazarlar Birliği’nin yönetiminde gerçekleştirilecek Online Yazarlık Atölyesi de bu amaca hizmet için yeni bir fırsattır. Avrasya Yazarlar Birliği “AVRASYA AKADEMİ” Türkçeyi etkin kullanarak edebi metinler oluşturma yolunda; edebiyata gönül vermiş ancak eser oluşturamamış yeni yazarlar ve yazmaya devam edip teknik ve estetik uygulamalarda yol arayan tecrübeli yazarlara hitap eden, eğitmenler ve katılımcılar arasında hızlı ve zahmetsiz etkileşimi sağlayan bir öğrenme ve deneyimleme metodudur.

Uygulamada kullanılan plan ve program yüz yüze atölye çalışmalarının birebir aynıdır. Avrasya Akademi’de bilginin didaktik bir sistemle değil, direkt yazılan eserlerle pekiştirildiği tecrübe ve deneyime dayalı özgün bir yöntem izlenmektedir. 14 haftalık iki kur üzerinden devam eden atölye estetik, kurgu, diyalog, zaman ve mekân oluşturma tekniklerini katılımcıların kendi eserleri üzerinden uygulamalı olarak vermektedir.

Avrasya Akademi ile hedeflenen yüz yüze atölye çalışmalarına ulaşamayan katılımcıların sanal ortamda aynı fırsatı yakalamasını sağlamaktır. Dersler Deneme Hikâye ve Şiir başlığı altında üç farklı atölyede gerçekleştirilecektir.

Avrasya Akademide katılımcılar tarafından önceden sisteme yüklenen eserler eğitimci ve katılımcı yorumlarına açık tutulup son hali ders sırasında eğitimci ekranına yansıtılarak değerlendirilecektir. Bu sırada üyeler de derse sesli olarak katılabileceklerdir. Atölyenin belirlenmiş müfredatı katılımcı eserleri üzerinden anlatılacaktır. Atölye bitiminde sertifika almaya hak kazanan katılımcıların eserleri bir ortak kitapta yayınlanacaktır. Ayrıca üretilen eserler aylık edebiyat dergilerinde de yer alacaktır.

Uzaktan eğitim nedir?

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimde gereken ulaşım konaklama ve beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırarak bilgisayar yahut akıllı telefonla bulunduğunuz ortamda rahatça katılabileceğiniz online bir eğitim metodudur. Çıkış noktası eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmektir.

Sistem nasıl işleyecek?

Avrasya Akademi online atölye üç farklı branşta 14 haftalık iki kur şeklinde tasarlanmıştır. Haftada iki saatlik canlı atölye çalışmasıyla eğitmenler ve katılımcılar arasında etkili ve dinamik bir öğrenme süreci hedeflenmektedir. Online derslere katılan öğrenciler belirlenen müfredat ışığında kendi eserlerini oluşturacak ve kendi eserleri üzerinden bir ilerleme kaydedecektir.

Katılım ve kaktı payı :

Atölye , her biri 14 hafta süren iki kurdan oluşmaktadır. İlk etapta birinci kur için kayıtlar kabul edilecektir ve katılım ücreti haftalık 15 avro olmak üzere toplam 210 avrodur. Birinci kurun sonunda yeterli talep olması durumunda sonbaharda ikinci kur atölye çalışmaları başlatılacak.

Başvuru ve başlama tarihi: 

Katılım için başvuru 2 Mart 2020’ye kadar kabul edilecek olup, yeterli katılım olması halinde 9 Mart 2020’de atölye çalışmaları başlatılacaktır. Asgari 10 kişiden oluşacak atölye çalışmalarına yeterli katılımın olmaması halinde sonbaharda yeniden kayıt açılacaktır.

Yöntem ve uygulama:

Katılımcılara sisteme üye olduktan sonra e-posta/kısa mesaj  iletimiyle  hatırlatmada bulunulur. Programa giriş şifreleriyle önceden belirlenen ders saatinde sınıfta hazır olanlar kendi eserlerini ders öncesinde sisteme yükleyerek diğer üyelerin ve eğitmenin yorumlarına açarlar. Yüklenen ödevler yorumlar dahilinde düzenlenerek son hali ders saatinde eğitimcinin ekranına yansıtılarak direkt eser üzerinden derse başlanır. Katılımcılar derse sesli ve görüntülü olarak bağlanabilir. Sorularını ve görüşlerini bildirebilir.

Son hali verilen eser:

Yorumlar dahilinde güncellenen eser eğitimcinin de onayıyla sistemdeki “yayına hazır” bölümünde tüm kullanıcıların ve ziyaretçilerin görüşüne açılır. Ayrıca seçilen eserler Kardeş Kalemler dergisinde de yayınlanacaktır. Ders kayıtları alınarak bir arşiv oluşturulacak böylece dersi kaçıran veya tekrar etmek isteyen katılımcının hizmetine sunulacaktır.

Kazanımlar:

 • Kendi düzeninizi bozmadan istediğiniz ortamda kaliteli bir eğitime ulaşabilirsiniz.
 • Online dersler sayesinde eğitimciyle direkt iletişime geçebilirsiniz.
 • “Yoruma Açık” paneliyle diğer katılımcıların eleştirini alarak ilerlemenize katkı sunabilirsiniz.
 • Edebi eser oluşturma incelikleri ve Türkçeyi etkin kullanma metotlarıyla yazın hayatınızda yeni bir süreç başlatmış olursunuz.
 • “Yayınlanmış Eserler” bölümünde Avrasya Akademi tarafından önceden yayınlanmış hikâye, şiir ve deneme örneklerine ulaşabilirsiniz.
 • Kaçırdığınız dersler arşiv bölümüyle her an elinizin altındadır.
 • “Teorik Dersler” paneliyle eğitimcilerin önceden hazırladığı videolara ulaşabilirsiniz
 • Kaleminizi ve yazma sürecinizi disipline edecek ödev ve taktiklerle hızla ilerleyebilirsiniz.
 • Seçtiği bir branş üzerinden ilerlemek isteyen katılımcıya diğer derslerin atölye kayıtları ve teorik arşiv kısmı ücretsiz olarak açılacaktır.
 • Onaylanmış eserleriniz öncelikle süreli yayınlarda sonrasında ise Avrasya Akademi tarafından çıkarılacak ortak kitapta yayınlanabilir.
 • 14 haftalık iki kur sonrası yazarlık sertifikası alma hakkı kazanırsınız.
 • Atölye çalışmalarını başarıyla bitirenler arasından seçilecek katılımcılar yıl sonunda Türkiye’de düzenlenecek programlara davet edilecektir.Source link