De aanwezigheid van Moslims in West-Europa is van blijvende aard. Er wonen thans miljoenen moslims in verschillende West-Europese landen. Ze proberen zich te integreren in de ontvangende samenlevingen. Dit proces kent echter vele kanten. Aanvankelijk was er voldoende ruimte om zich te integreren met behoud van eigen identiteit, maar vanaf de jaren negentig is daar een kentering in gekomen, zowel in Europa als in Nederland. Nu wordt van Moslims verwacht dat ze breken met hun herkomst, terwijl ze steeds luider roepen om ruimte voor emancipatie en participatie die gebaseerd is op acceptatie. Er is wel geregeld sprake van een conflict tussen moslims en de beleids- en opiniemakers.

Het is wel duidelijk dat de politiek in Nederland zich nadrukkelijk mengt in deze kwestie. De overheid probeert al jaren een vinger in de pap te krijgen met alle gevolgen van dien. De politiek beweert dat er een duidelijke relatie is tussen problemen en de interpretatie van de religie langs de etnische en culturele lijnen. Volgens de politiek moet er een Europese Islam tot stand komen. De Moslims vinden daarentegen dat de overheid hen met rust moet laten. Alle initiatieven die gericht zijn op een eigentijdse Europese Islam zijn tot nu toe mislukt of gedoemd te mislukken omdat er geen draagvlak voor is.

Dit thema leent zich uitstekend voor de Amsterdam Tartışmaları (Amsterdam Debatten). Tijdens het 55ste debat willen wij dan ook hier aandacht aan besteden. Wij hebben schrijver en opiniemaker Enis Odacı bereid gevonden om het debat in te leiden. Na zijn inleiding gaan wij met de aanwezigen in debat over dit thema. Het zal zeker weer een boeiend debat worden. Het debat vindt op 16 november a.s. tussen 19:30 en 21:30 uur in Amsterdam plaats en is vrij toegankelijk.

Bij deze nodig ik u uit om het debat bij te wonen en hoop op uw komst en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Ahmet Suat Arı

Moderator Amsterdam Debatten

 

Amsterdam Tartışmaları

Datum : Vrijdag, 16 November 2018

Tijd       : 19:30-21:30 uur

Adres  : Stichting Upgrade, Plein ‘40-’45, 1064 SZ, Amsterdam (Let op! Een nieuwe accommodatie!) 

Aanmelden     :info@turkevi.nl of amsterdamdebatten@gmail.com

 

Enis Odaci is schrijver, spreker en islamdeskundige. Hij werkt als Programmaleider Communicatie bij het levensbeschouwelijke platform Nieuw Wij (www.nieuwwij.nl). Naast zijn werk bij Nieuw Wij is Enis voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het verscherpte islamdebat post-9/11 oprichtte. Hij is partner bij Stichting Koetsveld & Odaci (www.koetsveld-odaci.nl), waar hij samen met predikant Herman Koetsveld werkt aan de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Enis is auteur van het interviewboek De Zeven Zuilen. Als spreker en publicist schrijft en spreekt hij voor diverse media en behandelt hij onderwerpen op het gebied van media, politiek en religie, in nauwe samenwerking met maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties. Meer informatie over zijn werk: www.enisodaci.nlSource link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir