Doğal koşullarda tüplerde gerçekleşen gebelik ürünü, blastokist aşamasında rahim aşamasına kadar ilerlemekte ve rahim içerisine yuvalanmaktadır. Laboratuvar ortamında erkek ve kadın hücreleri bir araya getirildikten sonra ortalama beşinci günde blastokist aşamasına ulaşılır. Blastokist aşamasındaki embriyolardan çeşitli kriterlere göre uygun kalitede olanlar, embriyo transferi ile rahim içerisine yerleştirilirler.

Blastokist transferi ile blastokistten önceki aşamaların transferi arasında teknik olarak bir farklılık yoktur. Embriyolar nasıl transfer ediliyor ise blastokistler de aynı teknikle transfer edilmektedir. Buradaki tek avantaj üçüncü günden beşinci güne kadar geçen süre içerisinde, embriyoların kendi içlerinde kalitelerine göre seçilmeleri, bir anlamda doğal seleksiyona uğramaları, böylece daha kaliteli olanların blastokist aşamasına geçmesidir.

Ultrasonografik kılavuzluk altında, steril koşullarda, uygun bir teknik ile gelişmiş olan blastokistler, rahim içi boşluğun yuvalanabilecekleri kısmına uygun bir yöntemle yerleştirilirler.

BLASTOKİST TRANSFERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Blastokist transferi, tüp bebek yönteminde embriyoların seçilme ya da ayıklama yöntemlerinden bir tanesidir. Tüp bebek yönteminde erkek ve kadın üreme hücrelerini bir araya getirip yumurtaları dölleriz.. Sonrasında döllenmiş yumurtaların kendi hücrelerini kopyalayarak çoğalmalarını gözlemekteyiz.

Üçüncü güne gelindiğinde, embriyolar aynı özelliklere sahip ortalama 8 ile 16 adet hücreden oluşmuşlardır. Bu hücrelerin yapısı ve şekilleri aynıdır, embriyoların birbirinden fonksiyonel olarak bir farklılıkları yoktur. Üçüncü günde embriyo transferi yaparken, mikroskobik kriterlere göre hangi embriyonun kaliteli olduğunu seçip, transfer edilecek embriyoları ayıklarız. Ancak blastokist aşaması üçüncü ve beşinci gün arasında gerçekleşmektedir. Üçüncü gün kaliteli olarak görülen embriyoların bir kısmı, beşinci güne kadar ilerleyemez. Çünkü blastokist ile üçüncü gün embriyoları arasında yapısal ve fonksiyonel olarak önemli farklılıklar vardır.

Üçüncü gün aynı özelliğe sahip olan hücrelerin bir kısmı embriyonun kendisini, bir kısmı da embriyonun ekleri olarak adlandırılan plasenta ve zarları oluşturmak üzere görev bölümü yaparlar. Bu görev bölümünü her embriyo gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla blastokiste kadar ulaşmış olan embriyolar, bu görevlendirmeyi yapabilme kabiliyetinde olanlardır, doğal seleksiyon ile seçilmişlerdir. Daha ileri bir düzeye gelmiş olan embriyonun transferi de başarı oranını arttırmaktadır.

BLASTOKİST TRANSFERİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Blastokist transferi, tüp bebek tedavilerindeki hedeflenmiş transfer günüdür. Dolayısıyla herkes için uygun olduğu söylenebilir. Buradaki tek kısıtlama, üçüncü gündeki embriyoların sayı ve kalitesiyle alakalıdır. Eğer elimizde transfer edilecek sayıdan daha fazla birinci kalitede embriyo var ise, kendi içlerinde ayıklanmalarını sağlamak amacıyla blastokist aşamasına kadar embriyolar bekletilir. Ancak fazla sayıda embriyo yok ise, bu embriyoların üçüncü gün transfer edilmesi doğrudur.

2 tane transfer yapılacak hasta için, elimizde 5 tane kaliteli üçüncü gün embriyosu varsa, hangi iki taneyi seçeceğimize karar vermek için beşinci güne kadar embriyolar bekletilir.

BLASTOKİST TRANSFERİNDEN SONRA HAMİLELİK NASIL HESAPLANIR?

Tüp bebek tedavilerinde, erkek üreme hücreleriyle kadın üreme hücrelerinin bir araya getirildiği güne sıfırıncı gün denmektedir. Bu aynı zamanda döllenmenin gerçekleştirildiği gündür. Döllenme olduktan ortalama 15 gün sonra gebelik testleri pozitifleşmektedir. Üçüncü gün transferi olduktan 12. gün, blastokist transferi yapıldıktan sonra 10. gün gebelik testinin pozitif olup olmadığı anlaşılır.

Source link

Avatar

By mynet