AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir.

HUKUKİ OLARAK AŞI ZORUNLU MU?

Anayasanın 17. maddesinde, “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı” hüküm altına alınıyor.

Source link

By sabah