Şimdi de çıkar kendisini dünyanın patronu – ki patronu – gören bir devletin başkanı sana yüklenir, uluslararası hukukta asla yer bulmayacak bir “ soykırımı “ dayatır sana ! Emperyalistler senin zayıf düşmeni beklerler, elini kolunu bağlamalarına ve eline verilen oyuncağı alacakları zamanı çok iyi bilirler.. Bu duruma düşmemek için halkından kopmayacaksın halkına güveneceksin ve halkında …Source link