Türkiye'de her 3 kişiden birini vuran hastalık!

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol, "Hipertansiyon için eşik değer 140/90 mmHg alındığında, Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 31,2'sinde hipertansiyon var" dedi