Minik Yusuf için 58 bin Euro toplandı

7 aylık Yusuf Bozkurt, fosfor metaboli̇zması bozukluğu i̇le dünyaya gelsi. Minik Yusuf için i̇çi̇n yurtdışından i̇laç geti̇ri̇lmesi̇ gereki̇yordu. SGK'nın karşılamadığı i̇laç i̇çi̇n kampanya başlatılarak, 12 günde 58 bi̇n Euro toplandı. Mi̇ni̇k Yusuf'un i̇lacının 3 haftaya kadar gelmesi̇ bekleni̇yor...