Vesayet ve Vasi Tayini

                                                Bazı nedenlerden dolayı kişiler kendi işlerini yerine
getiremediği durumlarda koruma altına alınması gerekir. Vasi bu durumlarda
kişilerin koruma altına alınması anlamını taşır.Son zamanlarda vasi ve vesayetle alakalı bir çok soru
aldığım için, bu yazımda bu konuyla alakalı açıklık getirmek istiyorum.
Vesayeti gerektiren durumlar nelerdir ve vasinin görevleri nelerdir mesela?Vesayeti gerektiren durumlar hangileridir?Reşit bir kişinin vesayet altına alınmasını gerektiren
durumlar çeşitlidir. Vesayet altına alınan herkese bir vasi tayin edilir.
Vesayet durumunda koruma altına alınan kişinin kişiliği ve malvarlığı ile
ilgili bütün menfaatleri korunur, zarara düşmesi önlenir ve hukuki işlemlerde
onu temsil etmekle yükümüdür. Aynı zamanda bu kişinin bir başkasına zarar
vermesi de önlenir. Vesayeti gerektiren durumlar şöyledir:– Fiziksel veya zihinsel durumdan dolayı kendi
menfaatlerini koruyamadığı taktirde veya bir başkasına zarar verdiği durumda;Bir kişinin fiziksel veya zihinsel rahatsızlığı varsa ve bu
sebeplerden dolayı işlerini göremiyorsa yada menfaatlerini koruyamıyorsa ve
bakımı için kendisine sürekli yardım gerekiyorsa veya başkalarının güvenliğini
tehdit ediyorsa, bu kişi kısıtlanmalıdır.– Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı kendi
menfaatlerini koruyamadığı taktirde veya bir başkasına zarar verdiği durumda;Bir kişi savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde
bağımlığı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisine veya ailesine
yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve
bakıma muhtaç olan yada başkalarının güvenliğini tehdit eden her kişi
kısıtlanır.Henüz reşit olmayan bir kişide vesayeti gerektiren
durumlar tespit edildiği taktirde, reşit olmaya yaklaştığı anda koruma altına
alınabilir. Mahkeme kararı bu kişinin reşit olduğu andan itibaren yürürlüğe
geçecektir. Kaç tane vasi atanabilir ve vasinin yapması gereken
şeyler nelerdir?Bazı özel durumlarda iki tane vasinin atanması için kişi
talepte bulunabilir. Vasinin atandığı andan itibaren kısıtlıya özen göstermesi
ve onu en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Bunun için kısıtlının mallarının
bir defteri tutulur, değerli eşyalar koruma altına alınır ve güvenli olmayan
yatırımlar güvenli hale getirilir.Vesayet kararını kim vermektedir?Vesayet kararı kısıtlanması istenen kişi mahkemeye
başvurmak zorundadır. Vesayet davasına bakmaya yetkili mahkeme, kişinin
yerleşim yerindeki mahkemedir.Mesela Rotterdam’da yaşayan bir kişi için Rotterdam
mahkemesi yetkili olacaktır.Mahkeme karar verdikten sonra bu karar ilan edilir ve
uygulamada ilan mahkemenin verdiği karar üzerine Hollanda çapında yürürlüğe
geçecektir.Bu ilan Hollanda çapında yayınlanan bir gazetede
(Staatscourant) yayınlanacaktır.
Het bericht Vesayet ve Vasi Tayini verscheen eerst op Dogus .