2019 Yılı Hac Organizasyonu Ön Kayıtları ile İlgili Açıklama

Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfı işbirliği ile düzenlenecek  2019 Yılı Hac Organizasyonu  ön kayıtları başlatılmıştır. Bu itibarla, ön kayıtlarla ilgili aşağıdaki konuların, din görevlilerimiz ve HDV şube dernek yöneticilerimiz tarafından iyice anlaşılıp, vatandaşlarımıza duyurulması ve Hac ön kayıtları esnasında dikkate alınması önem arz etmektedir.Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle yurtdışından sadece  Oda Tercihli Konaklama  türünde hac organize edilecektir.  Bu kategoride fiyat ve şartlarıkesin kayıtlar esnasında hacı adaylarımıza bildirilecektir.  Bununla birlikte oda tercihli konaklama türünde organizasyonun genel özellikleri şunlardır;Oda Tercihli Konaklama Tipi Ortalama 4 Haftalık;Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan  iki, üç ve dört kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Odalarda tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi genişve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik ailelerin birlikte kalacağı, Mekke’de Hareme  en fazla 7 km , Medine’de ise Merkeziye’de  en fazla 700 metre  mesafede yer alan binalarda, konaklama yaptırılacaktır.Bu tipte oda tercihleri şu şekilde olabilecektir.İki kişilik oda tercihi  Üç kişilik oda tercihi  Dört kişilik oda tercihiOda tercihi aileye göre yapılacaktır. Odalarda aynı aile fertleri kalabilecektir. Tek kişi olarak müracaat edenlerin oda arkadaşı kendileri tarafından bulunacaktır. Oda arkadaşı bulamayan hacı adayları organizasyonumuz tarafından tespit edilen oda arkadaşıyla kalacaktır. Dört haftalık hac organizasyonu gidiş tarihleri 25-30 Temmuz, dönüş tarihleri ise 25-30 Ağustos 2019  tarihleri arasında planlanmaktadır .Oda Tercihli Konaklama Tipi 3 Haftalık (Kısa Dönem);Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle  fiyat ve şartlar  bakımından aynı olup tek farkı, kısa süreli  olmasıdır. Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam 3 hafta kalacaklardır.Üç haftalık Kısa dönem hac tarihleri gidişler  29 -30 Temmuz 2019 , dönüşler  18-19 Ağustos 2019 tarihleri arası planlanacaktır. Ancak kısa dönem hac organizasyonu yeterli müracaat olmaması ve bir grup oluşmaması durumunda bu tip organize iptal edilecektir.Oda Tercihli KonaklamaTipi 2 Haftalık (Kısa Dönem);Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle  fiyat ve şartlar  bakımından aynı olup tek farkı, kısa süreli  olmasıdır. Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam 2 hafta kalacaklardır.İki haftalık Kısa dönem hac tarihleri gidişler  3-4 Ağustos 2019 , dönüşler  18-19 Ağustos 2019 tarihleri arası planlanacaktır.İki haftalık veya Üç haftalık kısa dönem hac organizasyonu için yeterli müracaat olmaması ve en az bir grup oluşmaması durumunda bu tip organize iptal edilecektir .Ön kayıtlarla ilgili diğer konular aşağıda sıralanmıştır.2019 Yılı Hac Organizasyonuile ilgili kontenjan  700  olarak talep edilmiştir. Bu sebeple, Hollanda’dan Organizasyonumuzla hacca gidecek hacı sayısının tespit edilmesi amacıyla  ön kayıt  sistemiyle kayıt alınacaktır.  2019 Yılı Hac organizasyonu ön kayıtları,  10.02.2019 tarihinde başlayacak,  30.04.2019 tarihinde sona erecektir. Ön kayıt yapılan hacı adaylarının sayısının kontenjandan fazla çıkması durumunda, hacı adayları ön kayıt numarasına bakılmaksızın aşağıdaki ölçülere göre sıralamaya tabi tutulacak ve şartları tutmayan adaylar yedek olarak kaydedilecektir. Kesin kayıtlarda tercih edilecek ve öncelik verilecek şartlar sırasıyla şunlardır. A) Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerimizden birine üye olmak veya kayda değer katkıda bulunmuş olmak. B) Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze fonu üyesi olmak. C) İlk defa hacca gidecek olmak. Hacı adaylarımız,  10.02.2019  tarihinden itibaren din görevlilerimiz ve cami yöneticilerimizin yardımıyla ekte  (Ek-1)  hazırlanan ön kayıt formunu doldurarak imzalayacaklar ve her bir hacı adayı ön kayıt için  2000 Avro  Hac hesabına ödeyecektir. Daha sonra kesin kayıt esnasında yapılan bu ön ödeme fiyattan düşülecektir. Ön kayıt yaptırdığı halde geçerli bir sebep olmaksızın (hastalık veya ölüm) kesin kayıttan önce vazgeçenlerden  100 Avro  kesinti yapılacaktır. Ön kayıtlı sayısının kontenjandan az olması durumunda ise, ön kaydı yapılan bütün hacı adayları daha sonra kendilerinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. 2019 Yılı Hac Organizasyonu kesin kayıtları, 1 Mayıs 2019  debaşlayacaktır. Hollanda’da yasal oturumu olmayanlar ile Türkiye’den müracaat edenlerin müracaatları Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği tarafından kabul edilmemektedir.Kayıt için Hollanda’da yasal oturumlu olmak şarttır.  Hollanda dışında herhangi bir Avrupa ülkesinde oturumlu olan veya Hollanda’da ikamet edip Türk vatandaşlarıyla herhangi bir  akrabalık bağı bulunmayan, Faslı, Iraklı, Afganistanlı, Somalili vb. gibi diğer ülke vatandaşı Müslümanlar, Hollanda pasaportu olsa dahi kayıt yapılmayacaktır. 45 yaşın altında olup mahremi bulunmayan bayanların, hac vizesi Suudi Hac Bakanlığının kararı nedeniyle alınamayacağından kaydı yapılmayacaktır.  Hacı adaylarımızdan kesin kayıt esnasında  gerekli görülmesi halinde  sağlık raporu istenecektir. Sağlık yönünden, hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların, kronik hasta olanların, yürüme engeli bulunanların veya tekerlekli sandalye kullananların hac müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar vekalet yoluyla hacca teşvik edilecektir. Hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin  müracaatlar iptal edilecektir. Hacca hangi pasaportla gidilecekse o pasaportun verileri müracaat formuna doldurulacaktır.  Hollanda pasaportu olanların bu pasaportla müracaat etmeleri gerekmektedir . Türk pasaportuyla müracaat edenler oturum kartını yanında götürmek durumundadırlar. Kayıt için 2000 Avro’luk ön ödeme  yapıldıktan sonra doldurulup imzalanmış  ön kayıt formu  ile  pasaportun fotokopisi  PDF olarak,  hac@diyanet.nl  e-mailine gönderilecektir. Vakfımıza ulaşan müracaatlar kontrol edilecek ve ön ödemesi hesaba giren hacı adaylarına  ön kayıt numarası verilecek ve ön kaydı yapılan hacı adaylarımıza yine mail ile bilgi verilecektir.  Hacı adayları ön kayıt formunu eksiksiz dolduracaklar ve özellikle telefon numarası ve haberleşme için mail adresini yazacaklardır. Mail adresi bulunmayanlar bir yakınının mailini yazabileceklerdir . Bu yıl Türkiye’den birinci derecede akrabalarını (anne/baba/kardeş/eş/çocuk) götürmek isteyen hacı adaylarımız için kontenjan verilmesi beklenmektedir. Bu kontenjan sınırlı olduğundan ve müracaatlar kontenjanı geçebileceğinden öncelik, aşağıdaki şartları taşıyanlara verilecektir . Hollanda’dan müracaat edenlerde aranacak şartlar:
HDV Cenaze fonuna üye olması, Bulunduğu şehirdeki HDV Şubesi camiye üye olmak, Öncelikle anne ve babasını götürmek,Türkiye’den götürülecek yakınlarda aranan şartlar: Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac organizasyonuna kayıtlı bulunması ve kurada çıkmamış olması, Daha hacca gitmemiş olmak, Sağlık açısından bir engeli bulunmamak,16. Bu şartları taşıyan ve 10 Şubat ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ön kaydını yaptıranlardan yukarıdaki kriterlere göre yapılacak sıralamaya göre kayıt yapılacaktır.17. Bu şartları taşıyan ve Türkiye’den müracaat edenler için  Ek-2 ‘deki form Hollanda’daki yakını tarafından doldurularak gönderilecektir. 18. Türkiye’den bir yakınını götürecek hacı adaylarımız bu yakının ücretini kendisi ödeyecek ve diğer işlemlerini takip edecektir.10. 2019 Yılı Hac Organizasyonu  gidiş tarihleri  25-30 Temmuz 2019,  dönüş tarihleri ise, 25-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında planlanmaktadır. Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler  www.diyanet.nl  internet adresinden adaylara duyurulacaktır.20. Ön kayıtta ödenecek ücretin yatırılacağı hesap numarası ve bilgileri aşağıda verilmiştir.EK-1 2019 Yılı Hac Ön Kayıt Formu (PDF)EK-2 2019 Yılı Hac Ön Kayıt Formu Türkiye (PDF)
Het bericht 2019 Yılı Hac Organizasyonu Ön Kayıtları ile İlgili Açıklama verscheen eerst op Hollanda Diyanet Vakfı .


Top News